F Από την πίσω πόρτα –από την Κύπρο– επιχείρησε το Mega να εκπέμπει στην Ελλάδα! – Επί του Πιεστηρίου

Από την πίσω πόρτα –από την Κύπρο– επιχείρησε το Mega να εκπέμπει στην Ελλάδα!


Το σχεδίαζαν από τον Ιανουάριο
  • Του έφραξαν τον δρόμο ΕΣΡ και Συμβούλιο της Επικρατείας

Το… καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι…
Αυτό θυμίζει η απόπειρα του Mega να συνεχίσει να εκπέμπει μέσα από άλλο τηλεοπτικό… κοστούμι, και συγκεκριμένα μέσω του τηλεοπτικού σταθμού «Ο Λόγος» (πληροφορική και πολιτιστική εταιρεία), με έδρα τη Λευκωσία, γιατί γνώριζε ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις προκειμένου να μετάσχει στον διαγωνισμό για τη χορήγηση των τηλεοπτικών αδειών – πρόθεση που η κυβέρνηση την είχε εξαγγείλει από τότε που ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ την εξουσία. Έτσι, λοιπόν, στις 25 Ιανουαρίου 2016 με αίτηση προς το ΕΣΡ η εν λόγω εταιρεία ανακοίνωσε το αίτημά της για αναμετάδοση του τηλεοπτικού προγράμματος του Mega Channel Κύπρου «στην ελληνική επικράτεια σε εθνική εμβέλεια».
Συγκεκριμένα, το αίτημα, όπως καταγράφεται στα σχετικά έγγραφα της κυπριακής εταιρείας «Λόγος», που… εντελώς συ­μπτωματικά έχει το «διακριτικό» όνομα «Mega» (όλα προγραμματισμένα στην εντέλεια), έχει ως εξής:
«Με την αριθμ. πρωτ. 334/25.1.2016 αίτησή μας ενώπιον του ΕΣΡ, με την οποία ανακοινώσαμε το από 19.1.2016 αίτημά μας προς την εταιρεία ‘‘ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ’’ και διακριτικό τίτλο ‘‘DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ’’ για τη λήψη του Τ/Ο προγράμματός μας ενημερωτικού περιεχομένου που εκπέμπεται νομίμως στην Κύπρο σε εθνική εμβέλεια και την αναμετάδοσή του στην ελληνική επικράτεια, σε εθνική εμβέλεια, μέσω επίγειας ψηφιακής Τ/Ο ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης από την εταιρεία DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΕ, κατά τις διατάξεις του ΠΔ 109/2010 (ΦΕΚ Α’ 190/5.11.2010)».

Το «όχι» από το ΕΣΡ
Στην απάντησή του το ΕΣΡ σημειώνει τα εξής στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 334/9.2.2016 έγγραφό του, αναφερόμενο στο Mega Channel Κύπρου: «Σας ενημερώνουμε ότι η θέση μας ως προς την αναμετάδοση στην Ελλάδα του σταθμού Mega Channel Κύπρου εξετάζεται από ομάδα ειδικών επιστημόνων του ΕΣΡ.
Λόγω του ότι η δυνατότητα αναμετάδοσης κυπριακών τηλεοπτικών σταθμών συναρτάται με πληθώρα τεχνικών και άλλων ζητημάτων, όπως π.χ. η διαθεσιμότητα του φάσματος ψηφιακών συχνοτήτων, απαιτείται προηγούμενη συνεργασία με συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων).
Επιπλέον, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος, η κοινοποίηση της απαντήσεως θα λάβει χώρα αφού συγκροτηθεί η Ολομέλεια του ΕΣΡ».
Η κυπριακή εταιρεία, με αίτησή της που κατέθεσε στις 8 Απριλίου 2016 προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, την οποία υπέγραφε ο δικηγόρος της Ηλίας Παρασκευά Θεοδωράτος, ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του ΕΣΡ.
Για την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης ενημερώθηκαν το ΕΣΡ, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η ΕΕΤΤ. Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ συνεδρίασε σε συμβούλιο (συμμετείχαν οι Νικ. Σακελλαρίου, πρόεδρος, Μ. Παπαδοπούλου και Ηλ. Μάζος, μέλη) και απέρριψε την αίτηση, επιβάλλοντας στην «αιτούσα εταιρεία τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου». Σημειώνονται δε στο «διά ταύτα» τα εξής:
«Η βλάβη, την οποία επικαλείται η ήδη αιτούσα εταιρεία, δεν δικαιολογεί, κατά νόμο, τη χορήγηση αναστολής διότι, ως προεχόντως οικονομική, είναι, πάντως, επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της ασκηθείσης αιτήσεως ακυρώσεως (πρβλ. ΕΑ 173/2015, 109/2014 κ.ά.), η οποία εξ άλλου δεν παρίσταται ως προδήλως βάσιμη. Πρέπει, ως εκ τούτου, να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση, ανεξαρτήτως της εκτελεστότητας της προσβαλλόμενης πράξης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, αν δηλαδή πρόκειται για απόρριψη αιτήματος κατ’ ενάσκηση αρμοδιότητας της Αρχής ή απλώς για πληροφοριακό έγγραφο, όπως διατείνεται η Αρχή με το υπ’ αριθμ. 2129/22.4.2016 έγγραφο απόψεων και το από 20.5.2016 υπόμνημα προς την Επιτροπή Αναστολών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *