F Ιδιωτικό μονοπώλιο στο εμπορευματικό λιμάνι του Πειραιά! – Επί του Πιεστηρίου

Ιδιωτικό μονοπώλιο στο εμπορευματικό λιμάνι του Πειραιά!


Χωρίς καν να γίνει διαγωνισμός
  • Το γνωρίζει η κυβέρνηση αλλά δεν κάνει τίποτε για να το αποτρέψει
  • Τέρμα ο ανταγωνισμό

Από το 2008, όταν η τότε κυβέρνηση της ΝΔ προχώρησε στην παραχώρηση των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Ικονίου στην Cosco Pacific, μέχρι και σήμερα, που, τελικά, με πολύ χαμηλό τίμημα πουλήθηκε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του ΟΛΠ στην Cosco Pacific από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (ενάντιοι τότε στο ξεπούλημα του Λιμανιού!) και ΑΝΕΛ, κατορθώσαμε ως χώρα να μετατρέψουμε το κρατικό μονοπώλιο παροχής λιμενικών υπηρεσιών του ΟΛΠ σε ιδιωτικό μονοπώλιο της Cosco Pacific, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού με τουλάχιστον δύο παρόχους υπηρεσιών στο μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της χώρας.
Φτάσαμε σε αυτό το επικίνδυνο σημείο, μέσα από τις παλινωδίες και τον ενδοτισμό όλων των κυβερνήσεων στους κινέζους «επενδυτές», με συχνά αδιαφανείς αλλά και νομικά ελέγξιμες για την ορθότητά τους αποφάσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο επονομασθείς «φιλικός διακανονισμός». Μέσω αυτού, και ουσιαστικά χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, ανατέθηκε στην Cosco Pacific η επέκταση του λιμανιού στη δυτική πλευρά του προβλήτα 3 αλλά και η κατάργηση του σταθερού μισθώματος που η ΣΕΠ ΑΕ καταβάλλει στον ΟΛΠ. Ενέργεια για την οποία τίθεται θέμα έμμεσης απαγορευμένης κρατικής ενίσχυσης.
Το ιδιωτικό μονοπώλιο λοιπόν που δημιουργήθηκε, με το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης σε ό,τι αφορά το εγχώριο φορτίο από έναν μόνο πάροχο, αναμένεται να έχει ουσιώδη αρνητική επίπτωση στη λειτουργία του υφιστάμενου και δυνητικού ανταγωνισμού στο λιμάνι του Πειραιά.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες μας, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει απευθύνει ερωτηματολόγιο στο οποίο έχουν κληθεί να απαντήσουν όλες οι γραμμές καθώς και όλα τα λιμάνια της ελληνικής επικράτειας, σε μια προσπάθειά της να αφουγκραστεί τις απόψεις τους, πριν δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής.
Η επιχειρούμενη συγκέντρωση σίγουρα θα επιφέρει ουσιώδη αύξηση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων σε βάρος των καταναλωτών μέσω υψηλών και αναιτιολόγητων αυξήσεων των τιμολογίων που αφορούν το εγχώριο φορτίο. Το λιμάνι του Πειραιά κατέχει δεσπόζουσα θέση, εξυπηρετώντας φορτία που αφορούν περίπου το 65% του ελληνικού πληθυσμού. Εφόσον εγκριθεί η πώληση αυτή τελικά θα έχει σαν αποτέλεσμα τη ματαίωση του ανταγωνισμού τιμών στην αγορά του εγχώριου φορτίου.
Δεν υπάρχει κανένα εναλλακτικό λιμάνι για την εξυπηρέτηση των φορτίων με προορισμό ή προέλευση την Κεντρική, Νότια και Δυτική Ελλάδα, με ζημία τελικά του καταναλωτή-πελάτη, όλων των ναυτιλιακών εταιρειών αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Ένα επιπλέον πρόβλημα, που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον ανταγωνισμό, είναι το γεγονός ότι θυγατρική ναυτιλιακή εταιρεία της Cosco Pacific, εν προκειμένω η Cosco China Shipping αλλά και οι ναυτιλιακές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται σε μια παγκόσμια συμμαχία, είναι βασικοί πελάτες του λιμανιού του Πειραιά.
Ποιος και πώς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο της έμμεσης πριμοδότησης των υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης των φορτίων της συμμαχίας αυτής σε βάρος των υπολοίπων χρηστών για τον έλεγχο μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς;
Είναι επομένως απαραίτητη η από πλευράς Επιτροπής Ανταγωνισμού επιβολή προληπτικών μέτρων για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς μέσα στα πλαίσια των κανόνων ανταγωνισμού.
Πολιτική ελέγχου αντιανταγωνιστικών πρακτικών ή προτιμησιακής τιμολογιακής μεταχείρισης συγγενών επιχειρήσεων μέσω πολιτικών κατασταλτικού ελέγχου δεν μπορούν να είναι πρόσφορες για την εξασφάλιση της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά αυτή.
Με δεδομένη την παθητική στάση, με ανύπαρκτες αντιδράσεις στο θέμα, των Συνδέσμων Βιομηχάνων και Εξαγωγέων, των Επιμελητηρίων και Εμπορικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και των Ενώσεων των Χρηστών του λιμένος, η αποτελεσματική παρέμβαση της ανεξάρτητης Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στο θέμα είναι από μόνη ικανή να αποτρέψει την επιχειρούμενη στρέβλωση των βασικών κανόνων ανταγωνισμού στον βωμό μιας ακόμη ιδιωτικοποίησης με αμφισβητούμενο οικονομικό αποτέλεσμα για το ελληνικό κράτος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *