F Μειώνονται κατά 30% οι κύριες συντάξεις – Επί του Πιεστηρίου

Μειώνονται κατά 30% οι κύριες συντάξεις

Μεγάλες απώλειες θα έχουν επίσης οι μισθωτοί με μεσαίες και υψηλές αποδοχές – Με το νέο σύστημα υπολογισμού

  • Πόσο θα είναι η εθνική και η ανταποδοτική σύνταξη και με βάση ποια κριτήρια

Μειώσεις που μπορεί να φθάσουν ακόμη και στο 30% θα επιφέρει το νέο σύστημα υπολογισμού των κύριων συντάξεων και θα τις υποστούν τόσο οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αρκετές απώλειες θα έχουν επίσης οι μισθωτοί με μεσαίες και υψηλές αποδοχές.

Τα χρόνια ασφάλισης και το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί σε ασφαλιστικές εισφορές θα είναι τα δύο βασικά κριτήρια για όσους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 12/5/2016 (ισχύς του ν. 4387/2016). Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που καθορίζει τη διαδικασία, τον τρόπο και το χρονοδιάγραμμα εκδόθηκε με καθυστέρηση έξι μηνών, κάτι που συνέτεινε στο πάγωμα της απονομής κύριων συντάξεων.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους εφαρμόζεται ένας πολύπλοκος μηχανισμός που μεταβάλλει τις συντάξιμες αποδοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή σε μισθό των τεκμαρτών κατηγοριών επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές. Ο ιδιότυπος αυτός μηχανισμός μετατροπής των τεκμαρτών αποδοχών (ασφαλιστικές κατηγορίες – κλάσεις) σε αποδοχές οδηγεί τις συντάξιμες αποδοχές σε ακόμη πιο χαμηλές βάσεις από τις σημερινές.  Με τον νέο τρόπο θα γίνει και ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων που έχουν καταβληθεί πριν από την έναρξη του νέου νόμου (4387/2016), προκειμένου να προκύψει το τελικό ποσό, το οποίο θα αποτελείται από την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη, καθώς και από την προσωπική διαφορά (δηλαδή, τη διαφορά μεταξύ της καταβαλλόμενης σύνταξης και εκείνης που θα προκύψει με τον νέο τρόπο υπολογισμού). Αυτήν (προσωπική διαφορά) επιδιώκουν οι δανειστές από το 2019 ή το 2020 –μετά τις τελικές διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση– να την κόψουν. Υποτίθεται ότι η διαδικασία επανυπολογισμού και αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων –δεν έχει ξεκινήσει ακόμη– πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

  1. Εθνική σύνταξη

Η εθνική σύνταξη, ως γνωστόν, με 20 χρόνια ασφάλισης είναι 384 ευρώ και μειώνεται κατά 2% για κάθε χρόνο προς τα κάτω και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης (345,60 ευρώ). Σημειωτέον ότι η εθνική σύνταξη μειώνεται ακόμη:

α) Κατά 1/40 στους συνταξιούχους λόγω γήρατος, για κάθε έτος που υπολείπεται των 40 ετών νόμιμης και μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου έτους της ηλικίας τους και του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. β) Στις περιπτώσεις καταβολής μειωμένης σύνταξης γήρατος (6% για κάθε έτος που υπολείπεται του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης και με ανώτατο πλαφόν 30%) ή μειωμένης σύνταξης αναπηρίας. Εξαίρεση αποτελεί η σύνταξη γήρατος με αιτία την αναπηρία.

  1. Ανταποδοτική σύνταξη

H ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις εισφορές που καταβλήθηκαν από το 2002 και μετά, τον ακριβή πραγματικό χρόνο ασφάλισης και τους συντελεστές αναπλήρωσης που εφαρμόζονται κλιμακωτά. Για τους μισθωτούς στην εύρεση των αποδοχών σύνταξης συμπεριλαμβάνονται τα δώρα των Χριστουγέννων και του Πάσχα και τα επιδόματα αδείας, για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές. Στον ν. 4387/2016 προβλεπόταν οι αποδοχές των ασφαλισμένων να προσαυξάνονται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, για να μην υπάρξει δραματική μείωση στις νέες συντάξεις.

Το ποσοστό της μεταβολής, ύστερα από 10 μήνες πλήρους ασυνεννοησίας μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και της Στατιστικής Αρχής, πέρασε με τροπολογία από τη Βουλή και γίνεται εξειδίκευση στην αναπροσαρμογή των συντάξεων, για τον τρόπο υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα μέχρι και το 2020 με βάση τη μεταβολή του Μέσου Ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ και για το διάστημα από το 2021 και μετά με βάση τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών.

Είναι αδύνατον να φανταστεί κανείς ότι, τη στιγμή που οι έλληνες πολίτες έχουν υποστεί από τους δανειστές όλα αυτά τα δεινά τα χρόνια των Μνημονίων, και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, με τις συνεχείς μειώσεις των αποδοχών τους, το αρμόδιο υπουργείο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την αρμόδια Αρχή σε βασικά ζητήματα. Να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι χρειάστηκαν ΕΞΙ μήνες για να βγει η εγκύκλιος μετά την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και την προχειρότητα με την οποία δομήθηκε ο ΕΦΚΑ, ταλαιπωρώντας αφάνταστα ασφαλισμένους και εργαζομένους, με ενδεχόμενο να συμβούν λάθη ή καθυστερήσεις με νομικές συνέπειες –μετά τον τραγέλαφο των υπευθύνων του υπουργείου– και να την πληρώσουν οι υπάλληλοι, που δίνουν τεράστιο καθημερινό αγώνα για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων του φορέα. Γεννιέται λοιπόν η απορία, ο πρωθυπουργός, που προσπαθεί καθημερινά κάτι να αλλάξει στις τόσο δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει τα Μνημόνια, δεν βλέπει πώς βαδίζει το υπουργείο Εργασίας και ο ΕΦΚΑ;

Πώς θα υπολογίζεται η σύνταξη

ΑΠΟ                    ΕΩΣ (ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)             ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

0                        15                                                 0,77%
15,01                  18                                                 0,84%
18,01                  21                                                 0,90%
21,01                  24                                                 0,96%
24,01                  27                                                 1,03%
27,01                   30                                                 1,21%
30,01                  33                                                 1,42%
33,01                  36                                                 1,59%
36,01                  39                                                 1,80%
39,01                  42 και περισσότερα                         2,00%

 

Κλίμακα ετών ασφάλισης με ποσοστό αναπλήρωσης

Παραδείγματα:

  1. Μισθωτός ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με απασχόληση μέχρι 31/7/2019 αποχώρησε από την Υπηρεσία την 1η/8/2019, 65 χρονών και με 40 χρόνια ασφάλισης (12.000 ημέρες εργασίας – ασφάλισης).

Οι συντάξιμες αποδοχές (εισφορές) από 1/1/2002 έως 31/7/2019 ήταν 210.000 ευρώ (με βάση τα αναφερόμενα στον ν. 4387/2016) και ο χρόνος ασφάλισης (καταβολής εισφορών) 223 μήνες (από 1/1/2002 μέχρι την αποχώρηση από την εργασία). Οι συντάξιμες αποδοχές θα είναι 210.000 ευρώ / 223 = 941,70 ευρώ. Η ανταποδοτική σύνταξη είναι 941,70 ευρώ x 42,80% (με βάση τον ως άνω πίνακα το ποσοστό αναπλήρωσης για 40 έτη ασφάλισης είναι 42,80%) = 403,04 ευρώ. Ο ίδιος δικαιούται και εθνική σύνταξη, ποσό 384 ευρώ. Συνολική χορηγηθείσα σύνταξη, 403,04 ευρώ (ανταποδοτική) και 384 ευρώ (εθνική) = 787,04 ευρώ. Σημειωτέον ότι όσοι μισθωτοί έχουν ημέρες εργασίας και στα βαρέα θα έχουν προσαύξηση (επιπλέον της χορηγούμενης σύνταξης) 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς ανά έτος.

  1. Ασφαλισμένος (παλαιός) πριν από την 1η/1/1993 –ελεύθερος επαγγελματίας– του ΟΑΕΕ συνταξιοδοτείται την 1η/1/2018 με 40 έτη ασφάλισης.

Στις συντάξιμες αποδοχές του λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές που έχουν καταβληθεί από 1/1/2002 έως 31/12/2017. Με δεδομένο ότι το 2002 πλήρωνε για κάθε μήνα 135 ευρώ στην Ε’ Κατηγορία που βρισκόταν τότε, συνολικά κατέβαλε 1.620 ευρώ (135 ευρώ x 12) για όλο το έτος. Το ποσό αυτό ανάγεται σε εισφορά 20%, που αντιστοιχεί σε εισόδημα (θεωρητικό) 8.100 ευρώ (8.100 ευρώ x 20% = 1.620 ευρώ). Τα 1.620 ευρώ είναι οι καταβληθείσες εισφορές για το έτος 2002. Αντίστοιχα, το 2008 πλήρωνε 240 ευρώ, αφού ήταν σε άλλη ασφαλιστική κατηγορία, και συνολικά για το έτος 2008 κατέβαλε 2.880 ευρώ (240 ευρώ x 12), ποσό που αντιστοιχεί σε θεωρητικό εισόδημα 14.400 ευρώ (14.400 ευρώ x 20% = 2.880 ευρώ). Με τον ίδιο τρόπο αθροίζονται και οι συνολικές εισφορές (πραγματικές, δηλαδή το 20% των αποδοχών) που έχουν καταβληθεί, και πάντα με την αναγωγή σε εισόδημα (θεωρητικό), ώστε να προκύψουν οι συντάξιμες αποδοχές για κάθε έτος. Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ, για 192 μήνες εισφορών, από την 1η/1/2002 μέχρι τις 31/12/2017 που αποχώρησε από το επάγγελμα για να συνταξιοδοτηθεί, είχε καταβάλει για συντάξιμες αποδοχές 226.000 ευρώ. Ως εκ τούτων, οι μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές του θα ανέρχονται σε 1.177,08 ευρώ (226.000 ευρώ / 192 μήνες) και η ανταποδοτική σύνταξη σε 503,20 ευρώ (1.177,08 x 42,75% ποσοστό αναπλήρωσης). Συνολικά, μαζί με την εθνική σύνταξη θα του χορηγηθεί πλήρης σύνταξη 887,20 ευρώ (384 ευρώ εθνική + 503,20 ευρώ ανταποδοτική).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *