F Ο κ. Στουρνάρας απέκλεισε όλους τους Έλληνες από τις διοικήσεις των τραπεζών, εκτός από τον εαυτό του! – Επί του Πιεστηρίου

Ο κ. Στουρνάρας απέκλεισε όλους τους Έλληνες από τις διοικήσεις των τραπεζών, εκτός από τον εαυτό του!


Με τον ν. 4346/2015, όπου είχε βάλει το χεράκι του με την ανοχή του Τσακαλώτου
  • Για να είναι κάποιος μέλος ΔΣ, πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα!

Χειρότερα και από Μπανανία έχουμε κατα­ντήσει με τις απαιτήσεις των «δανειστών», που έχουν τη στήριξη και των ντόπιων προθύμων, οι οποίοι προσφέρονται σε όλες τις καταστάσεις. Απαιτήσεις που όχι μόνο τις αποδέ­χθηκε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά τις έκανε και νόμο του κράτους και πλέον αποκλείονται οι Έλληνες από μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, ακόμα και των μικρών. Όχι γιατί δεν έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες, αλλά γιατί πρέπει να έχουν προϋπηρεσία και εμπειρία σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις τουλάχιστον 10 χρόνων!

Και μην πείτε ότι αυτά δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, που είναι μάλιστα μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης. Δυστυχώς, ο νόμος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επιβάλλει πλέον όχι μόνο αυτά αλλά και ακόμη χειρότερα. Όπως το ότι για να μετέχει κάποιος στο διοικητικό συμβούλιο τράπεζας δεν πρέπει να είναι μέλος κόμματος, να έχει θητεία ως υπουργός, να έχει υπηρετήσει σε δημόσιο λειτούργημα (π.χ., διοικητής ΔΕΚΟ), να είναι υψηλόβαθμο στέλεχος ή επιχειρηματίας με επιτυχημένη πορεία.

Από όλα αυτά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας φρόντισε να εξαιρεθεί. Γιατί και πολιτικός είναι –μόλις πριν από τρεις βδομάδες μετείχε σε ιντριγκαδόρικη μάζωξη με πολιτικούς (Σημίτη, Πάγκαλο, Διαμαντοπούλου, Μάνο κ.λπ.), όπου του πρότειναν να τον κάνουν μέχρι και πρωθυπουργό–, και υπουργός Οικονομικών έχει κάνει στην πολιτική κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και σε Οργανισμούς ήταν πρόεδρος (ΙΟΒΕ). Επομένως, γιατί δεν έχουν ισχύ τα κωλύματα για τον Στουρνάρα;

Αλλά επειδή μπορεί να υπάρχουν άπιστοι Θωμάδες, που να αμφισβητούν ότι υπάρχει τέτοιος νόμος, και μάλιστα ότι τον έχει ψηφίσει αριστερή κυβέρνηση, ας θέσουν τον δάκτυλον εις τον τύπον των διατάξεων του νόμου 4346/2015, τις οποίες παραθέτουμε και οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

  • Κάθε μέλος του ΔΣ υποχρεούται να διαθέτει τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων.
  • Κάθε μέλος του ΔΣ υποχρεούται να μην έχει υπηρετήσει κατά τα τελευταία 4 χρόνια πριν από τον διορισμό του σε σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, συμπεριλαμβανομένου του στελέχους πολιτικού κόμματος ή ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων.
  • Τα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ υποχρεούνται, επιπροσθέτως, να έχουν υπηρετήσει για τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη του ΔΣ πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα ή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.
  • Κάθε ΔΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, τα οποία θα προεδρεύουν των Επιτροπών του ΔΣ. Τα μέλη αυτά θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 15 ετών σε αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εκ των οποίων τουλάχιστον 3 χρόνια ως μέλη διεθνούς τραπεζικού ομίλου που δεν δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά. Τα μέλη αυτά δεν πρέπει να είχαν οποιαδήποτε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα κατά τα προηγούμενα 10 χρόνια – Παράρτημα 1.

Τεράστιες οι επιπτώσεις στη λειτουργία των τραπεζών

Με όλους αυτούς τους απαγορευτικούς όρους:

  • Υψηλόβαθμα στελέχη και επιχειρηματίες με αποδεδειγμένες ηγετικές ικανότητες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και τον επιχειρηματικό κόσμο αποκλείονται από τη συμμετοχή σε ΔΣ και πρέπει να παραιτηθούν (π.χ., Σ. Θεοδωρόπουλος – Chipita από ΕΤΕ, A. Αθανασίου – Unilever, E. Βασιλάκης – Aegean, Β. Φουρλής – Fourlis SA από Τρ. Πειραιώς, E. Βιδάλης – Titan, I. Παπαδοπούλου – Μπισκότα Παπαδόπουλος, I. Λύρας – Paralos Maritime από Alpha Bank).
  • Ένα ευρύ φάσμα δυνητικά αξιόλογων και ικανών υποψηφίων για μέλη ΔΣ αποκλείο­νται (π.χ., επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία σε διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα και οργανισμούς οι οποίοι ενδέχεται να μη συγκεντρώνουν 10 χρόνια προϋπηρεσίας σε ανώτερη διοικητική θέση στον τραπεζικό τομέα, άτομα με άριστες γνώσεις σε πεδία που είναι κρίσιμα για τον τραπεζικό τομέα, όπως ΙΤ, καινοτομία κ.ά., διεθνώς αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί στα οικονομικά, στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα νομικά, στελέχη με περιορισμένη πολιτική έκθεση που διαθέτουν εξαιρετική ειδίκευση στο αντικείμενό τους και γνωρίζουν σε βάθος τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τα οποία όμως αποκλείονται εξαιτίας του αναιτιολόγητα περιοριστικού ορισμού περί «πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων»).
  • Τα παραπάνω κριτήρια είναι εξαιρετικά περιοριστικά και δεν συμβαδίζουν με τις διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης (π.χ., Οδηγία 2013/36/EU της ΕΕ, Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης για τον Τραπεζικό Τομέα της Basel Committee on Banking Supervision, SSM Supervisory Statement on Governance and Risk Appetite, OECD Corporate Governance Principles) – Παράρτημα 2.
  • Τα ΔΣ των τραπεζών θα καταλήξουν να έχουν ως μέλη άτομα με περιορισμένο πεδίο ικανοτήτων και αναποτελεσματικό επίπεδο κατανόησης της ελληνικής οικονομίας, χωρίς την αναγκαία ποικιλομορφία δεξιοτήτων και εμπειριών. Τόσο η διεθνής ανταγωνιστική θέση των ελληνικών τραπεζών όσο και η αποτελεσματική εφαρμογή των σχεδίων αναδιάρθρωσης θα τεθούν σε κίνδυνο.

Κόντρα στην ΕΕ όλες αυτές οι διατάξεις!

Όπως επισημαίνουν έγκριτοι νομικοί αλλά και κορυφαία στελέχη τραπεζών, οι διατάξεις του νόμου στην πραγματικότητα έρχονται σε αντίθεση με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ, όπως έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία (ν. 4261/2014) «σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επενδυτικών επιχειρήσεων» (δέσμη CRD IV), ιδίως σε ό,τι αφορά την ποικιλομορφία και τη σύνθεση των μελών του διοικητικού συμβουλίου που βασίζεται στη γνώση, στις δεξιότητες και στην εμπειρία.

Η συνολική σύνθεση του διοικητικού οργάνου πρέπει να αντικατοπτρίζει ένα επαρκώς ευρύ φάσμα εμπειριών. Επιπλέον, το ίδιο άρθρο υποδεικνύει ότι το διοικητικό όργανο πρέπει να διαθέτει επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία για να είναι σε θέση να κατανοήσει τις δραστηριότητες του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των βασικών κινδύνων.

Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Βασιλείας, το συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται από άτομα με μια ισορροπία στις δεξιότητες, στην ποικιλομορφία και στην τεχνογνωσία, τα οποία συλλογικά να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας. Επιπλέον, οι Κατευθυντήριες Οδηγίες της Βασιλείας τονίζουν ότι το συμβούλιο συλλογικά θα πρέπει να κατέχει μια λογική κατανόηση των τοπικών, περιφερειακών και, κατά περίπτωση, παγκόσμιων δυνάμεων της οικονομίας και της αγοράς και του νομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *