F Παυσίπονο και όχι οριστική λύση ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης «κόκκινων» δανείων και οφειλών στο Δημόσιο – Επί του Πιεστηρίου

Παυσίπονο και όχι οριστική λύση ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης «κόκκινων» δανείων και οφειλών στο Δημόσιο

Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζει

 • Μένουν εκτός πάνω από 400.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες – Πρέπει να αρθούν τα εμπόδια
 • Στα 4 δισ. ευρώ θα είναι το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων για οφειλές στις Εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία

Μίζερη αποδεικνύεται η λύση που δίνει ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης «κόκκινων» δανείων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία, από τη στιγμή που αποκλείει την ένταξη σε αυτόν των ελεύθερων επαγγελματιών.

Δεν είναι, όμως, η μοναδική κόκκινη γραμμή που βάζουν τα… «αφεντικά»-δανειστές. Επιμένουν:

 • Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στον Μηχανισμό να έχουν τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση στην τελευταία τριετία, προϋπόθεση που ελάχιστες επιχειρήσεις καλύπτουν, ενώ απορρίπτουν την αντιπρόταση φορέων της Αγοράς η μία κερδοφόρα χρήση να είναι σε βάθος πενταετίας.

Αντίθετα, φαίνεται να γίνεται δεκτή η πρόταση να εντάσσονται στον Μηχανισμό επιχειρήσεις που έχουν οφειλές από 20.000 ευρώ και πάνω, και όχι από 50.000 ευρώ που απαιτούσαν οι δανειστές, όπως προέκυψε από τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Κων. Κόλλιας με τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΣΕΕ, εάν περιορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις και μειωθούν οι περιορισμοί και τα εμπόδια, θα ενταχθούν περισσότερα από 400.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Γι’ αυτό θα πρέπει να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη ένταξη και όχι η εξαίρεση, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχείρησης με τις λιγότερες απαιτήσεις, διαφορετικά χιλιάδες επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και Δημόσιο θα μείνουν εκτός Εξωδικαστικού Συμβιβασμού.

Αξίζει να επισημανθεί ότι δεν θα «κουρευτούν» μόνο οι υποχρεώσεις σε τράπεζες και ιδιώτες πιστωτές αλλά και πρόστιμα και προσαυξήσεις από φόρους σε Εφορίες και εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, όπου το «κούρεμα» μπορεί να είναι συνολικά 4 δισ. ευρώ επί της οφειλής.

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός, κατά τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη, αποτελεί «αντίδοτο στην αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και στους πλειστηριασμούς ακινήτων».

Ποιοι μπαίνουν στη ρύθμιση

Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μπορούν να υπαχθούν όλοι όσοι πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31η/12/2016.
 • Έχουν οφειλές από δάνειο ή άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016.
 • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις Εφορίες.
 • Έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 • Έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν.
 • Έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ., προμηθευτές κ.λπ.).

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορούν να υπαχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά τις 31/12/2016. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπαχθεί στον νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή.

Δεν… κουρεύεται ο ΦΠΑ

Από το κείμενο του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση προκύπτει ότι δεν θα γίνεται «κούρεμα» οφειλών από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους. Συγκεκριμένα: «Δεν επιτρέπεται η διαγραφή βασικής οφειλής προς το Δημόσιο που αφορά περιοριστικά τα κατωτέρω είδη οφειλών:

α) φόρο προστιθέμενης αξίας,
β) παρακρατούμενους φόρους,
γ) ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων που έχουν χορηγηθεί σε δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου».

Εξάλλου, «δεν είναι έγκυρος όρος σύμβασης αναδιάρθρωσης ο οποίος προβλέπει:

 1. i) Την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις. Κατ’ εξαίρεση, για οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες υπερβαίνουν τα 2.000.000 ευρώ η αποπληρωμήν μπορεί να γίνεται σε περισσότερες δόσεις, εφόσον συναινεί το Δημόσιο.
 2. ii) Την τμηματική αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο ανά χρονικά διαστήματα που υπερβαίνουν τον μήνα.

iii) Την καταβολή μηνιαίας δόσης μικρότερης των πενήντα (50) ευρώ».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *