F «Συμπληρωματικό Μνημόνιο» βάφτισαν το 4ο Μνημόνιο που αποκάλυψε το «ΠΑΡΟΝ» – Επί του Πιεστηρίου

«Συμπληρωματικό Μνημόνιο» βάφτισαν το 4ο Μνημόνιο που αποκάλυψε το «ΠΑΡΟΝ»

  • Δύο εβδομάδες πριν ανακοινωθεί

Πλήρη επιβεβαίωση της αποκάλυψης από το «ΠΑΡΟΝ» του προσχεδίου του 4ου Μνημονίου δύο εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup την περασμένη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, αποτελεί η ανακοίνωση του εκπροσώπου του προέδρου της Ευρωομάδας Μισέλ Ρέινς για την απόφαση που ελήφθη, η οποία καταλήγει ως εξής:

«H πλήρης εφαρμογή όλων των προηγούμενων δράσεων που σχετίζονται με τη δεύτερη αναθεώρηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξουν τον δρόμο για τα διοικητικά όργανα του ΕSM να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας».

Και για να μην υπάρξει η παραμικρή… παρανόηση ή αμφισβήτηση, το κείμενο στα αγγλικά έχει ως εξής:

«The full implementation of all prior actions related to the second review and the completion of national procedures would pave the way for the ESM governing bodies to approve the supplemental Memorandum of Understanding».

Χειροπόδαρα μας δένουν…

Αξίζει να παραθέσουμε την πρώτη σελίδα της ανακοίνωσης του κ. Μισέλ Ρέινς, για να πάρει ο έλληνας πολίτης μια γεύση από το τσουνάμι των νέων μέτρων που υπέγραψε η κυβέρνηση για τα επόμενα δέκα χρόνια. Και είναι τόσο δεσμευτικές οι υποχρεώσεις, που ορίζεται πως η ολοκλήρωση των μελλοντικών αξιολογήσεων τελεί «υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμη μέτρων θα υλοποιείται όπως έχει προγραμματισθεί»! Μέχρι και τον διορισμό των μελών του ΔΣ του Υπερταμείου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου επιβάλλουν!

«Το Eurogroup χαιρετίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επίτευξη πλήρους συμφωνίας σε προσωπικό επίπεδο ανάμεσα στην Ελλάδα και στα θεσμικά όργανα, στο πλαίσιο της δεύτερης αναθεώρησης του προγράμματος ΕΜΣ.

Tο Eurogroup χαιρετίζει τη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τον προϋπολογισμό του 2017, η οποία επιβεβαιώνει τον συμφωνημένο πρωταρχικό στόχο για πλεόνασμα του 1,75% του ΑΕΠ και επιτρέπει την εθνική εγκατάσταση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), που καθιερώνει ένα γνήσιο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Η Ευρωομάδα σημειώνει ότι η συμφωνία σε προσωπικό επίπεδο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη του συμφωνηθέντος δημοσιονομικού στόχου για το 2018 (ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ), καθώς και τις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας κόστους, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας, του ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων και της άρσης των εμποδίων για τις επενδύσεις.

Ειδικότερα, το Eurogroup υπενθυμίζει ότι ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών (HCAP) θα πρέπει να γίνει πριν από το τέλος του Ιανουαρίου 2017, ώστε να καταστεί το Ταμείο πλήρως λειτουργικό.

Το Eurogroup υπενθύμισε ότι ο πρωταρχικός στόχος για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2018 θα πρέπει να διατηρηθεί για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Υπενθυμίσαμε επίσης τη σημασία της δημοσιονομικής τροχιάς που είναι συνεπής με τις φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ΕΕ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους με βιώσιμο τρόπο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα σε έναν μηχανισμό και στα διαρθρωτικά μέτρα που θα το εξασφαλίσουν αυτό.

Σήμερα το Eurogroup συζήτησε και πάλι τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημοσίου χρέους, με στόχο να ανακτήσει την πρόσβαση στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, το Eurogroup ενέκρινε σήμερα το σύνολο των βραχυπρόθεσμων μέτρων με βάση τις προτάσεις του ESM και τις προπαρασκευαστικές εργασίες του EWG, οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον ESM μετά από αυτήν τη συνάντηση.

Τα μέτρα αυτά θα αποτελούνται από:

  • Την εξομάλυνση του προφίλ αποπληρωμής του EFSF εντός της τρέχουσας σταθμισμένης μέσης ωριμότητας έως 32,5 χρόνια.
  • Την παραίτηση του step-up επιτοκιακού περιθωρίου ύψους 200 bps, που σχετίζεται με την επαναγορά δόσης χρέους του δεύτερου ελληνικού προγράμματος για το έτος 2017.
  • Τη χρήση της στρατηγικής χρηματοδότησης του EFSF / ESM, καθώς οι αγορές επιτρέπουν να μειώσουν τον κίνδυνο επιτοκίου χωρίς να συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος για πρώην χώρες του προγράμματος. Το μέτρο αυτό θα υλοποιηθεί μέσω: (i) της ανταλλαγής τίτλων του EFSF / ESM για την υποστήριξη των δανείων ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα, (ii) ο ESM συνάπτει συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων για να μετριάσει τον κίνδυνο υψηλότερων ποσοστών της αγοράς και (iii) εισάγοντας συνδυασμένη χρηματοδότηση για τις μελλοντικές εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος.

Τα μέτρα βραχυπρόθεσμου χρέους θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.

Το Eurogroup καλεί τα θεσμικά όργανα και την Ελλάδα να επιστρέψουν σύντομα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία σε επιτελικό επίπεδο, το συντομότερο δυνατόν, με βάση τις κοινές προϋποθέσεις, όπως συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015, και δίνει εντολή στο EWG να την αξιολογήσει.

Η Ευρωομάδα είναι έτοιμη, σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, να υποστηρίξει την ολοκλήρωση των μελλοντικών αξιολογήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η δέσμη μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του δημοσιονομικού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης επανεξέτασης, υλοποιείται όπως έχει προγραμματιστεί.

Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι στόχοι της πολιτικής, θα επανεξετάζονται τακτικά με βάση τα στοιχεία από τα θεσμικά όργανα.

Το προσωπικό του ΔΝΤ επιβεβαίωσε σήμερα την πρόθεσή του να προτείνει στο διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου νέα χρηματοδοτική συμφωνία για την Ελλάδα το συντομότερο δυνατόν, μόλις επιτευχθεί συμφωνία σε προσωπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις καθιερωμένες του πολιτικές.

Η πλήρης εφαρμογή όλων των προηγούμενων δράσεων που σχετίζονται με τη δεύτερη αναθεώρηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών θα ανοίξουν τον δρόμο για τα διοικητικά όργανα του ΕSM να εγκρίνουν το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *